Forretningsplan

Dette verktøyet gir god støtte i arbeidet med å tydeliggjøre konklusjonene og retningen for virksomheten. Verktøyet bruker data fra analyser og forretningsmodell og deretter suppleres med relevante beskrivelser av f.eks. forretningside, visjoner, mål og kritiske suksessfaktorer.

Forretningsplanen kan presenteres som et oversiktlig sammendrag og automatisk skape et godt og utdypet strategidokument