Handlingsplan

Med ResOp handlingsplan kan du lage prosjektplaner og få oversikt over framdrift, tid og hvem som er ansvarlig. Med mulighet for å rapportere og presentere måloppnåelse og læringssløyfer underveis bidrar det til effektiv gjennomføring og kunnskapsdeling underveis.

Handlingsplanen kan enkelt kombineres med andre ResOp verktøy og eksterne løsninger som f.eks. kalenderfunksjon i Outlook. Dette gir en helhetlig løsning for effektiv og styrt fremdrift.