Kvalitet

Resop Kvalitetssystem er et effektivt og brukervennlig kvalitets- og ledelsessystem med fokus på å gjøre bedriften bedre og mer effektiv i alle ledd, noe som vil gi økt verdiskapning.

ISO samsvar har aldri vært lettere

Med et godt kvalitetssystem som er i samsvar med standardkravene er du langt på vei til å få en ISO- sertifisering. 

ResOp Kvalitet er et moderne, komplett og skybasert kvalitetssystem som samsvarer med kravene i ISO- standarder.

Økende krav fra kunder om ISO sertifisering og egne krav til kontinuerlig forbedring krever et moderne og brukervennlig system som er intuitivt og lett å bruke for hele organisasjonen. 

ResOp Kvalitet har en enkel og prosessorientert tilnærming som gir et oversiktlig bilde av organisasjonen og arbeidsprosesser. ResOp gjør det enkelt å monitorere og følge trender for å sikre ønsket utvikling for å nå fastsatte mål.  

ResOp App er enkel og brukervennlig slik at sjekklister, avvik, hendelser og forbedringsforslag kan registreres "der det skjer".

ResOp Kvalitet utgjør et komplett ledelsessystem etter kravene i nye ISO standarder.

Les mer her...

ResOps Kvalitetsprosess

ResOp Kvalitetssystem har en tilnærming som fokuserer på å kontinuerlig forbedre prosesser, produkter eller tjenester for å møte eller overgå kundenes forventninger. Det handler om å etablere standarder, prosesser og retningslinjer som sikrer at organisasjonen leverer produkter eller tjenester av høy kvalitet.

Et av hovedmålene med kvalitetsarbeid er å oppnå og opprettholde kundetilfredshet. Dette oppnås ved å produsere varer eller tjenester som er pålitelige, funksjonelle og oppfyller kundenes behov og forventninger. Organisasjoner som prioriterer kvalitetsarbeid, legger vekt på å forstå kundenes behov grundig, slik at de kan tilpasse sine produkter eller tjenester deretter.

En annen viktig del av kvalitetsarbeid er kontinuerlig forbedring. Dette innebærer å evaluere prosesser og identifisere muligheter for effektivisering og innovasjon. Kontinuerlig forbedring handler om å være åpen for tilbakemeldinger og være villig til å gjøre endringer for å oppnå bedre resultater. Dette kan omfatte opplæring av ansatte, implementering av nye teknologier eller revisjon av arbeidsmetoder.

For å lykkes med kvalitetsarbeid er det viktig å involvere alle ansatte i organisasjonen. Alle nivåer av ledelsen og alle avdelinger bør være engasjert i å forbedre kvaliteten på tjenester eller produkter. Dette kan oppnås gjennom opplæring, god avvikshåndtering og ved å etablere tydelige mål og forventninger.

En annen nøkkelkomponent i kvalitetsarbeid er bruk av data og analyse. Ved å samle inn og analysere relevant data kan organisasjonen identifisere trender, mønstre og svakheter i prosessene. Denne innsikten kan være uvurderlig for å ta informerte beslutninger og implementere endringer.

Kvalitetsarbeid en kontinuerlig prosess som aldri avsluttes. Det handler om å etablere en kultur innenfor organisasjonen som verdsetter kvalitet, innovasjon og kontinuerlig forbedring.


Organisasjoner som lykkes med dette oppnår ikke bare høyere kundetilfredshet, men de styrker også sitt omdømme, øker produktiviteten og oppnår bærekraftig suksess på lang sikt.

Enklere hverdager med smartere løsninger - sikkert og trygt.

Med ResOp Kvalitet har du alltid effektive og moderne verktøy. Mobil app med bilde og talegjenkjenning hjelper deg å fange opp avvik, monitorere hendelser, revidere sjekklister og motta forbedringsforslag.