Engasjement, struktur og forbedring.

ResOp Kvalitet er et moderne, komplett og skybasert system for effektiv implementering av ledelses- /kvalitetssystem som samsvarer med ISO.

Økende krav fra kunder om ISO sertifisering og egne krav til kontinuerlig forbedring krever et moderne og brukervennlig system som er intuitivt og lett å bruke for hele organisasjonen. 

ResOp Kvalitet har en enkel og prosessorientert tilnærming som gir et oversiktlig bilde av organisasjonen og arbeidsprosesser. ResOp gjør det enkelt å monitorere og følge trender for å sikre ønsket utvikling for å nå fastsatte mål.  

ResOp App er enkel og brukervennlig slik at sjekklister, avvik, hendelser og forbedringsforslag kan registreres "der det skjer".

ResOp Kvalitet utgjør et komplett ledelsessystem etter kravene i den nye ISO standarden.

Les mer her...

ResOps kvalitetsprosess

Enklere hverdager med smartere løsninger - sikkert og trygt.

Med ResOp Kvalitet har du alltid effektive og moderne verktøy. Mobil app med bilde og talegjenkjenning hjelper deg å fange opp avvik, monitorere hendelser, revidere sjekklister og motta forbedringsforslag.