Inkluderer og engasjerer hele styret som ressurs.

ResOp skiller seg fra de fleste styreverktøy blant annet ved å levere tilpassede verktøy for at styret lettere skal kunne involveres og engasjeres faglig både i og utenfor styrerommet.

I tillegg til verktøy for formalia og dokumenthåndtering supplerer vi med flere verktøy for å kunne utnytte styrets kompetanse gjennom engasjement i både strategi, workshops og oppfølging.

Dette gir større mulighet til å trekke til seg og engasjere spisskompetanse som en forlenget ressurs for virksomheten.

ResOps styreprosess

Guide for det aktive styret

Book en demo i dag