Forretningsmodell

Dette er et selvstendig verktøy inspirert av den anerkjente Ostwalders forretningsmodell som beskriver effektivt hvordan en virksomhet skaper verdier. Den synliggjør blant annet målgrupper, hvordan vi skal nå frem til disse og hva vi løser for de.

Forretningsmodellen kan berikes og utdypes med andre verktøy og analyser i ResOp for å underbygge konklusjoner med fakta. Et eksempel på dette kan være resultater fra ResOp markedsundersøkelser.