Kartlegging

I samspill med de andre strategianalysene som bidrar til å avklare retning og ambisjoner for bedriften samler ResOp sin spesielle utgave av den klassiske SWOT- analysen styrker, fortrinn, trusler og hinder for å nå disse målene.

ResOp SWOT+ er en videreutvikling av det klassiske og anerkjente verktøyet SWOT- analyse og bidrar til å konkretisere tiltak, handlinger og aksjoner for oppfølging direkte i selve analysen. Veien fra ord til handling blir raskere, enklere og lett å følge opp.