Dybdeanalyser

Som valgfrie supplement til situasjonsanalysen har ResOp et utvalg av relevante dybdeanalyser avhengig av hvilke ambisjoner og mål virksomheten har.

Dette kan være analyser som bidrar i arbeidet med å utarbeide en god vekststrategi, internasjonaliseringsstrategi, digitalisering eller eksempelvis understøtte en generell innovasjons- eller omstillingsprosess. De er bygget på «State Of The Art» forskning og er praktiske å bruke både på tradisjonell måte og digitalt. Metodikken er blant annet inspirert av Doblin 10, Gaselle, Arents & Partners og Bill Aulet / MIT disiplinert entreprenørskap    

 Alle de utvalgte analysene bidrar i arbeidet med å bygge gode planer for å realisere bedriftens ønsker