Resop Situasjonsanalyse er basert på klassiske og nye teorier innen strategi og organisasjonsutvikling.

Fordelene med å jobbe med de ulike analysene innenfor samme rammeverk er store; det er lett å bruke, lett å dele og lett å gjenbruke informasjonen i andre sammenhenger. 

De ulike strategiverktøyene kan både brukes alene eller sammen. Analysene kan justeres og lagres under arbeid og de kan jobbes videre med på senere tidspunkt. 

Av de klassiske verktøyene som er en integrert del av situasjonsanalysen er blant annet Produkt/Marked matrise med selementanalyser, kjøpskriterier og konkurrentanalyse, VRIO/SOFT analyse, SWOT og Porters Five Forces.  

Det er lett å presentere prosessen og resultatene, og du kan skrive ut resultatene i lettleste formater/rapporter. 

Det er også enkelt (og smart) å med jevne mellomrom revidere  analysene. På den måten kan bedriften overvåke og eventuelt justere forbedringsprosessen.